De Spiegel

De Spiegel

Begeleidingstehuis

Begeleidingstehuis De Spiegel is specifiek voor meisjes tussen de 12 en 20 jaar waarbij de jongere tijdelijk opgenomen wordt in de leefgroep.

Begeleidingstehuis De Spiegel is een afdeling van Nieuwland vzw, een organisatie voor bijzondere jeugdzorg, waarbij meisjes vanaf de leeftijd van 12 jaar tijdelijk opgenomen wordt terwijl de contacten met het gezin zoveel als mogelijk behouden blijven.
Vanuit de leefgroep gaat de jongere gewoon verder naar school of werk. De begeleiding van de jongeren gebeurt zowel in groepsverband als individueel.

Tijdens de begeleidingsperiode wordt de opvoedingsverantwoordelijkheid gedeeld met de ouders zodat zij van zeer nabij betrokken worden bij het dagelijks opvoedingsgebeuren.

Bij het bereiken van de meerderjarigheid, kan de jongere zelf kiezen voor een verblijf tot uiterlijk de leeftijd van 20 jaar. Wanneer de jongere al zelfstandig woont, kan de begeleiding nog voortgezet worden tot uiterlijk de leeftijd van 21 

 

 

  •    
  •   
GSM:
0495 67 34 07
Adres:
Polderstraat 74A, 8310 Sint-Kruis Brugge
Onze folders