TCK De Uitweg

De Uitweg

TCK

TCK De Uitweg is specifiek voor jongeren vanaf 17 jaar die deeltijds naar school gaan of werken. Hiernaast zijn er ook nog buitenstudio's voor +18-jarigen die werken

Trainingscentrum voor kamerbewoning, TCK De Uitweg is een afdeling van Nieuwland vzw, een organisatie voor bijzondere jeugdzorg, waar jongens als meisjes vanaf de leeftijd van 17 jaar onder permanent toezicht op (hun eigen) kamer wonen. 

Jongeren worden zeer individueel begeleid in hun persoonlijke groei naar meer zelfstandigheid. Uit positieve en minder leuke ervaringen leren ze al doende en stapsgewijs steeds meer verantwoordelijkheid op te nemen, hierbij gesteund door begeleiders en de mensen die voor hen belangrijk zijn. Zo worden alvast de ouders en/of belangrijke contextfiguren uitgenodigd en betrokken.

Het gezin wordt bovendien begeleid in hun groeiproces om met de (moeilijke) omstandigheden thuis en de wijzigende relatie met hun dochter of zoon om te gaan.
Als een jongere TCK verlaat, kan hij of zij en ook het gezin steeds beroep doen op een passende nazorg, zowel wanneer de jongere zelfstandig gaat wonen als wanneer de jongere terugkeert naar het gezin.

Wanneer een jongere 18 jaar wordt, kan hij/zij zelf kiezen om langer te blijven in TCK.

Iedere jongere heeft steeds een eigen integrale begeleider. Deze begeleider richt zich zowel op de jongeren als op de ouders en belangrijke contextfiguren.
's Nachts is er ook steeds een (nacht)begeleider aanwezig. 
Verder is er ook een psycholoog ter beschikking. Op regelmatige tijdstippen neemt de psycholoog de tijd om met de jongere en de ouders de begeleiding te evalueren (wat loopt er goed,  waar wil je meer aandacht aan besteden, hoe ziet de toekomst eruit,..). De psycholoog is er ook om de begeleiding bij te staan en verzorgt indien nodig de contacten met psychiaters en andere gespecialiseerde diensten.
Het team zelf wordt begeleider door een coördinator, hij is de eindverantwoordelijk.

  •  
  •  
GSM:
0473 63 35 17
Adres:
Boogschutterslaan 55, 8310 Sint-Kruis Brugge
Onze folders