over nieuwland

Nieuwland vzw

Nieuwland vzw is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg die instaat voor de begeleiding van jongeren, ouders en hun context waar het opvoedingsproces bijzonder moeilijk verloopt.

Deze contextbegeleiding kan zowel wanneer de jongere in het gezin verblijft als wanneer de jongere al autonoom woont en is als zodanig rechtstreeks toegankelijk. Indien nodig kan hierbij voor de jongere ook tijdelijk beroep gedaan worden op een aanbod van dagbegeleiding in groep.

Verder bestaat de mogelijkheid dat de jongere tijdelijk opgenomen wordt voor verblijf in een leefgroep of in een centrum voor kamerbewoning. Dit hulpverleningsaanbod is evenwel niet-rechtstreeks toegankelijk maar kan steeds via een hulpverlener of door de jeugdrechtbank aangevraagd worden bij de Intersectorale Toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp die vervolgens over de toegang beslist.
Elk hulpverleningsopzet beoogt zo veel als mogelijk de aangemelde problematische opvoedingssituatie samen met de betrokkenen aan te pakken en vertrekt hierbij vanuit de hulpvraag die door de betrokkenen en de aanmelder geformuleerd wordt.
 

dummy
test

Aanbod Nieuwland

Nieuwland vzw is een organisatie bijzondere jeugdzorg, erkend voor de volgende 122 modules:

  • 72 modules contextbegeleiding waarvan
  • 53 modules laagintensieve contextbegeleiding in alle afdelingen
  • 16 modules breedsporige contextbegeleiding in De Balans 
  • 3 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen basisintensiteit in TCK
  • 20 modules dagbegeleiding in groep in De Totebel en De Teerling
  • 30 verblijfsmodules 12-18 jaar waarvan
    • 10 modules (1bis) verblijf met lage/hoge frequentie in De Spiegel
    • 20 modules kamertraining in De Overzet, De Grens en De Uitweg  

contacteer ons