Steun onze werking

Je kan de werking van vzw Nieuwland ondersteunen door een gift of een schenking.

Wanneer heb je recht op een fiscaal attest?

  • Door middel van overschrijving op het rekeningnummer van Nieuwland vzw met de vermelding "gift" in het vak mededeling. Graag een mailtje naar info@nieuwland.be voor het rekeningnummer met vermelding van uw persoonsgegevens, adres en uw rijksregisternummer.
  • Er mogen geen attesten worden uitgereikt voor stortingen die de opbrengst vertegenwoordigen van collectieve geldinzamelingen en dus niet werkelijk voortkomen van een individuele schenker.
  • Als de schenker voor de gift geen tegenprestatie krijgt zoals levering van een goed of dienst, deelname een activiteit, logovermelding, promotionele aandacht,..
  • De gift minimum € 40 op jaarbasis bedraagt.
     

Wanneer ontvang je jouw fiscaal attest?

  • Het fiscaal attest ontvang je automatisch van Nieuwland vzw eind februari, volgend op het kalenderjaar van de storting van jouw gift.

Bedankt!