U bent hier: Afdelingen > De Limiet USB

wat is UitStapBegeleiding ?

 

In het kader van een projectoproep 'Deskundigheidsbevordering begeleiders bijzondere jeugdzorg' door Cera, selecteerde de jury onder voorzitterschap van Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommissaris Vlaanderen,  tien pilootprojecten, waaronder ons project “De Limiet".

UitStap-Begeleiding (USB) is een kortdurende intensieve begeleidingsmethodiek voor jongeren waarvan de Tck-begeleiding is vastgelopen en wordt stopgezet.  De jongere kan eenmalig op dit aanbod van het team ingaan. De jongere en zijn USB-begeleider hebben vervolgens gedurende drie maanden wekelijks 3 à 4 contacten waarin gewerkt wordt aan specifieke doelen betreffende volgende thema's : Inkomen; Wonen; Gezin, Familie en Relaties; Zorg voor Jezelf; Gevoelens, Gedachten, Gedrag;  Vrije Tijd. De jongere en de USB-begeleider gaan aan de slag met de doelen die de jongere heeft vooropgesteld aan de hand van Doellijsten. De jongere wordt begeleid bij de realisatie van deze doelen door middel van concrete acties en activiteiten. Het begeleidingsproces verloopt volgens een stappenplan dat met de jongere in de startfase op maat is opgemaakt. De nodige afspraken hieromtrent worden in een contract vastgelegd bij de start van de USB.

Het project De Limiet en de uitwerking van UitStap-Begeleiding (USB) is opgezet om  een  extra werkmiddel of instrument te bieden aan jongeren en begeleidingsteams. Het creëert een mogelijkheid om, op het moment dat door het team vastgesteld wordt dat een  begeleiding vastloopt, een extra aanbod te doen. Het inzetten gebeurt in afspraak met consulent en de familiale context. USB werkt  gedurende drie maanden, vanuit de wensen van de jongere, met zeer concrete afspraken en actiegericht , aan een programma  met als doel de jongere  een concreet perspectief te bieden. Het aanbod is procesgericht en het resultaat zal mede afhangen van de inzet van de jongere , de ondersteuning van de context en de mogelijkheden en beperkingen in de realiteit. Daarna stopt de begeleiding onherroepelijk.

USB is dus een extra werkinstrument  om  een noodzakelijke uitstap uit tck mogelijk te maken voor jongeren waarvan het normale begeleidingsproces vastloopt.

 

  UitStap-Begeleiding wordt door tck Nieuwland en De Limiet ter beschikking gesteld van

  alle voorzieningen die bereid zijn mee te stappen in de stuurgroep voor opvolging,

  evaluatie en structurele uitbouw van het project.

  Je vindt een korte introductie op  http://www.nieuwland.be/Afdelingen/DeLimietUSB.aspx

  De verdere bekendmaking gebeurt via de website van Nieuwland vzw en STK vzw.

  Een uitgebreid rapport over dit project vind je hier.

  Indien dit aanbod aanspreekt of interesse wekt, stuur een bericht met jouw contactgegevens

  aan  delimiet.tck@nieuwland.be

 

 

Dit project werd gerealiseerd dank zij de financiële ondersteuning van

  

usb in beweging