U bent hier: Afdelingen > TCK

TrainingsCentra voor Kamerbewoning (TCK)

is een afdeling van een begeleidingstehuis voor bijzondere jeugdbijstand waar jongeren vanaf de leeftijd van 17 jaar onder permanent toezicht op kamer wonen.

Naar de jongere toe wordt een zeer geïndividualiseerd begeleidingsaanbod uitgewerkt gericht op zelfstandig functioneren binnen een genormaliseerde woon-, school- en/of werksituatie. De begeleiding wordt opgevat als een ervaringsgericht leertraject dat de jongere stapsgewijze aflegt. De nadruk wordt gelegd op de toenemende zelfverantwoordelijkheid van de jongere in dialoog met de betekenisvolle omgeving. Zo worden alvast de ouders van nabij bij het begeleidingsproces betrokken.

Naar het gezin toe wordt nagegaan welke ondersteuning of begeleiding er kan geboden worden in functie van het verhogen van de eigen draagkracht.

Na een verblijfsperiode kan de jongere en/of het gezin beroep doen op een passende nazorg, zowel wanneer de jongere zelfstandig gaat wonen als wanneer de jongere terugkeert naar het gezin. Bij het bereiken van de meerderjarigheid kan de jongere zelf kiezen voor een voortgezet verblijf tot uiterlijk de leeftijd van 20 jaar.
Daarna kan nog gekozen worden voor begeleid zelfstandig wonen tot uiterlijk de leeftijd van 21 jaar.

 

TCK DE GRENS                DE UITWEG  DE OVERZET

              

  
 

  

meer info

folder  (jongere) (ouders)

brochure 20 jaar TCK

artikel over TCK

 

contact

Polderstraat 82

8310 Sint-Kruis

050 35 64 62

tck@nieuwland.be